TBB, vatandaşlık yönetmeliğindeki değişikliğin iptali için Danıştay’a başvurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe konulan, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

TBB’nin, Danıştay Başkanlığı’na verdiği dava dilekçesinde, dava konusu düzenleme ile devletle hukuksal ve siyasi bağ ile bağlılığı söz eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir paha ile karşılanmasının vatandaşlık kavramını soyutlaştırdığı ve özünden uzaklaştırdığı belirtildi.

TBB açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği’nin 20. hususunda getirilen düzenlemeler, muhakkak bir ölçüdeki yabancı para ile taşınmaz alımı yahut fon/bireysel emeklilik sistemine giriş üzere yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ait koşulların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir.

Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili kararlarında vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ait kaideler hudutlu olarak sayılmıştır. Kanunda, belirli bir ölçü yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş üzere yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ait rastgele bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle türel ve siyasi bağ ile bağlılığı tabir eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir paha ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla düzenlemeler gerek Anayasa’ya tersliği gerekse yasal destekten mahrum olmasının yanı sıra, Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen “vatandaşlığın gerçekliği” prensibine karşıtlık teşkil etmektedir.

Öte yandan bu kararlar yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık prensibi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır.

Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle kelam konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.

Kamuoyuna hürmetle duyururuz.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın