KİT’lerde finansal korunma düzenlemesi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), finansal piyasalarda mevcut olan araçları, finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecekler. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, KİT’ler ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılına ait genel yatırım ve finansman programının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına “finansal korunma” başlıklı bir madde eklendi. Buna göre KİT’ler, finansal piyasalarda mevcut olan...