Hekimler, İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek: Emek bizim söz bizim

Hekimler, İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek: Emek bizim söz bizim

TTB Yürüyüş Kolu İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek. Özellikle Covid-19 salgın sürecinde dile getirdikleri sağlıksız ve güvensiz çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, sağlıkta kamusal hizmetin çökertilmesi, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmaması, yıpranma paylarının verilmemesi, muayene sürelerinin 5 dakikaya indirilmesi gibi bir çok sorunu gündeme getiren, ancak Sağlık Bakanlığı’ndan hiçbir yanıt almayan hekimler seslerini Ankara’da...