Susurluk İlçesine ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29. 07. 2021 tarihli ve 764 sayılı kararı ile Susurluk ilçesine ait 1/25000 ölçekli nazım imar planı vve 1/5000 ölçekli nazım imar planları teklifinin ilgi meclis kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir. İlişikte sunulan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının 3194 sayılı imar kanununun 8/b...