Enerjide suya talep artıyor

Suyun devamlılığı, insanoğlu ve diğer canlılar için hayati öneme sahipken, enerji sektöründe de önemli bir girdi olarak değerlendiriliyor. Ülkelerin kalkınmasında temel ihtiyaçlardan biri olan suyun, tüm sektörler tarafından kullanımının sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için çevreye uyumlu su politikaları geliştirilmesi gerekiyor Yerli ve yabancı sektör raporlarından derlenen bilgilere göre, bu...