TTB: Nüfusun en az yüzde 85'inin aşılanması gerekiyor

TTB: Nüfusun en az yüzde 85’inin aşılanması gerekiyor

Değerlendirmeyi TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş başkanı Kubilay Yalçınkaya ile Alp Müezzinoğlu  kamuoyu ile paylaştı. 18. Ay değerlendirmesi ana başlıklarıyla şöyle: “DEVLET AŞILAMA İÇİN KURALLARI NET KOYMUYOR” “Ekim ayı itibari ile yetişkinlerin...