Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu işçi almaya başladı! Müracaat kuralları neler?

Selçuk Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Büro Çalışanı, Takviye İşçisi, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Tekniker ve Teknisyen takımlarına toplamda 31 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu KPSS 70 puan kuralı aranan adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, müracaat kurallarından tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. 

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Selçuk Üniversitesi işçi alımı müracaatları 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 8 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar müracaat formu ve gerekli evrakları yüklemek şartı ile üniversitenin personelilan.selcuk.edu.tr web adresi üzerinden müracaatlarını online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen yahut e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraf müracaat sırasında ilgili alana yüklenecektir. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )

2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.

3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet evrakı.

4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” ismine alınmış BARKODLU İsimli Sicil Kayıt Dokümanı (E-devletten alınabilir)

5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2020 KPSS (B) sonuç evrakı.

6. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum dokümanı,

7. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) işçi durumunda çalışmış olanlar için, daha evvel 4/B’li (sözleşmeli) işçi konumunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme mühletine tabi olmadığını gösteren doküman ve e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

8. Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi için başvuran adaylar son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların “Ek husus 7” hususu yeterince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Müracaat yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ait yazılı beyanları temel alınacaktır. Gerçeğe ters doküman verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen kuralları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal süreç yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu ehemmiyetle duyurulur.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. Hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedelini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır.

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması. (Bu karara uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

9. Kontrat imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.

ÖZEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) imtihanına girmiş olması.

3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Yalnızca bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın