Bakan Nebati’den OVP açıklaması!

Türkiye iktisadının 2023-2025 devri ile ilgili yol haritası niteliği taşıyan yeni OVP, Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı.

Bakan Nebebati, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan OVP’ye ait açıklamalarda bulundu. Twitter’dan paylaşım yapan Nebati şu sözleri kullandı:

“Hükümet olarak vazifeye geldiğimiz birinci günden bu yana kapsayıcı kalkınma amaçlarımız doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla iktisadımızı büyüttük ve güçlendirdik.

Önümüzdeki 3 yıllık devrin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle tahlil edilerek, On Birinci Kalkınma Planı asıllarıyla uyumlu halde hazırlanmıştır.

Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma bedelli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi temel alan Türkiye İktisat Modelimiz merkeze alınmıştır.

Program müddetince uygulayacağımız siyasetler da bu kapsamda, yüksek katma bedelli üretimi, cari süreçler istikrarında kalıcı güzelleşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur.

Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz.

Ayrıca program devri sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile değerli ölçüde gerileyeceğini, cari süreçler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz.

Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 devrini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, evvelki yıllarda olduğu üzere mali disiplinden asla taviz vermedik.

Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya çaba ettik. Program periyodu sonunda, Merkezi İdare Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz.

Önümüzdeki 3 yıllık devrin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza güzel olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program kapsamında şu tabirlere yer verildi:

 “OVP’nin temel hedefi, Türkiye İktisat Modeli’ni temel alarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının uygunlaştırılması, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesidir. Salgın sonrası izafi bir toparlanma eğilimine giren fakat, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon ile bozulan global ekonomik görünüme karşın Türkiye iktisadı güçlü büyümesini sürdürebilmiştir. Program periyodunda büyüme potansiyelini ve istihdamı artıran, yüksek katma pahalı üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisi kararlı bir biçimde uygulanacaktır. Hizmet gelirlerinde sağlanacak artışın yanında dijital dönüşümü dikkate alarak ithalat bağımlılığın azaltılması, ihracatta eser ve ülke çeşitlendirmesi ile katma kıymeti yüksek üretimin desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesiyle cari süreçler açığının kademeli bir biçimde azaltılması hedeflenmektedir.

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Bu devirde, fiyat artışlarını etkileyen tüm ögeleri ve bu ögelerin etkileşimini temel alan ve sürdürülebilir fiyat istikrarını önceleyen bir yaklaşımla enflasyonun tek haneli düzeylere düşürülmesinin hedeflendiği vurgulanarak, şu tabirlere yer verildi:

“Finansal sistemde tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında aktifliğin sağlanması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi yoluyla finansmana erişimin kolaylaştırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması suretiyle finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıyeten program müddetince, iklim değişikliğinin çevresel, toplumsal ve ekonomik alandaki çok taraflı tesirleri dikkate alınarak ve kalkınma öncelikleri çerçevesinde iktisadın her alanında ve tüm bölümlerde yeşil dönüşüme değer verilecektir. Tarihi yüksek düzeylerine ulaşan istihdam ve işgücünün program devrinde ekonomik aktivitedeki istikrarlı seyir ile artış eğilimini sürdürmesi, faal işgücü siyasetleri başta olmak üzere iktisatta gelişen gereksinimlere yanıt verecek halde meslek edindirici, nitelikli istihdam edilebilirliği ve üretkenliği artırıcı siyasetlerle işgücü potansiyelimizin azami formda kullanılması amaçlanmaktadır.”

BÜYÜME ORTALAMA YÜZDE 5,3 OLACAK

Program periyodunda bütçe disiplini sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması ve mali yapının daha da güçlendirilmesinin temel hedef olduğunun vurgulandığı açıklamada, maksatlar şu biçimde sıralandı:

“Programa devrinde; 2023’te yüzde 5, 2024 ve 2025’te yüzde 5,5 olmak üzere ortalama yüzde 5,3 oranında büyüme hedefleniyor. İşsizlik oranlarının ise 2022’de yüzde 10,8, 2023’te yüzde 10,4, 2024’te yüzde 9,9 ve 2025’te yüzde 9,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranının da 2022’de yüzde 65, 2023’te yüzde 24,9, 2024’te yüzde 13,8 ve 2025’te tek haneye düşerek yüzde 9,9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor”

KAYNAK: HABER7

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın